Herunder er der anført nogle af de vigtigste lejebetingelser, som det forventes at lejeren er bekendt med.

  • Det er vigtigt at lejeren læser vores brochure igennem, da den indeholder vigtige oplysninger omkring sejlruten, rastepladserne og forholdsregler langs åen. 

  • Afbestilling af reserverede kanoer skal ske senest 8 dage før turens begyndelse. Ved for sen afbestilling beregnes et afbestillingsgebyr på 50% af lejeprisen.

  • Vi frabeder vi os arrangementer hvor formålet er at indtage alkohol i større mængder. Møder et hold synligt beruset op, eller indløber der klager om holdet undervejs, vil de blive bortvist.

  • Landgang mellem rastepladserne er forbudt. Det er kun tilladt at færdes på de afmærkede rastepladser, da arealerne langs åen ejes af private lodsejere.

  • Kanoer kan kun lejes af personer over 14 år.

  • Vi henstiller folk til ikke at henkaste affald og i stedet lade det forblive i kanoen. Ser man affald i eller langs åen som andre måtte have tabt, opfordre vi til at samle det op og medbringe det til næste rasteplads.

  • Ved turens afslutning trækkes kanoen så langt op på land, at fragtbilen kan køre direkte til den. Kanoen vendes med bunden i vejret. Padler, redningsveste og evt. stole lægges ind under den.

  • På slutdagen skal kanoen afleveres på bestemmelsesstedet senest kl. 16.00.