Omlægning til stryg ved Hastrup Mølle

Inden sæsonstart i 2018 har gravemaskiner haft travlt ved Hastrup Mølle. De som kender åens forløb vil vide, at ved Hastrup Mølle har man hidtil stødt på åens første stemmeværk. Stemmeværket betød at en overbæring af kanoen var nødvendigt, inden turen igen kunne fortsætte nedad Skjern Å.

Hastrup Mølle har fungeret som vandmølle op til 1914, hvor efter stemmeværket og møllesøen fik lov at blive.

På grund af Skjern Å laksens passage op gennem vandløbet, har Vejle Kommune i år valgt at fjerne det gamle stemmeværk og i stedet omlægge åen til et stryg, som ender ind under vejbroen. Møllesøen får lov at blive til fordel for naturen omkring møllen.

På luftfotoet under kan det ses hvordan det nye stryg slynger sig omkring møllesøen. Strygets længde på over 500 meter gør at åens højdeforskel før og efter Hastrup Mølle udjævnes, så kanoerne kan forcere vejbroen.

Med nedlæggelsen af stemmeværket ved Hastrup Mølle, er der dermed kun et enkelt stemmeværk tilbage på Skjern Å, placeret for enden af MES søen i Brande. Vi håber denne ændring af åløbet, vil gøre gavn for både naturen og kanofarer.