Vores brochure kan downloades her

Vis Skjern Å Kanofart sejlrutebeskrivelse på et større kort

 – Mulighed for overnatning

1: Vester Mølle Dambrug er startstedet. Startproviantering kan foretages i Vesterlund Brugs. Turen begynder i Nedersø og fortsætter vestpå til Kulsø.

Husk, al landgang i søerne er strengt forbudt. På venstre bred, nederst i søen har Det Danske Spejderkorps en stor lejrplads med hytte. Kort efter snævrer søen ind til en smal passage.

2: Kulsøen dukker op efter passagen. Kanoer kan også lejes timevis for sejlads på Nedersø eller Kulsø, eller efter aftale. Berøring af fiskeredskaberi søerne forbudt.

3: Hastrup Mølle er blevet ændret til et stryg i stedet for det gamle stemmeværk. Så kan kanoerne sejle frit rundt i stryget og under vejbroen. Undgå at gå i land og følg strømmen videre nedad åen.

4: Hastrup Sø er fuglereservat, og der må derfor kun sejles direkte gennem søen. det er forbudt at gå i land noget sted i søen.

 5: Hastrup Rasteplads kommer på højre bred umiddelbart efter broen. Rastepladsen er anlagt af Palsgård Statsskovdistrikt, som også fører tilsyn med pladsen. Vand og toilet forefindes. Støjende adfærd efter kl. 22 vil medføre bortvisning. Ingen gebyr. Hastrupvej, 7323 Give.

6: Den gamle Ålegård efter rastepladsen passeres med forsigtighed.

7: Tykskov Dambrug. herfra går turen videre gennem store bløde sving
i en ådal, der giver et godt indtryk af hvilken størrelse, Skjern Å tidligere har haft.

8: Arvad Dambrug er nu naturgenoprettet. Ingen forhindringer. Umiddelbart efter landevejsbroen er opført et grødeopsamlingsanlæg, der ikke må berøres.

 9: M.E.S. Søen er 2 km lang, ret smal og med høje skråninger og træer helt ud til vandet. Sidst i søen, på venstre bred, har gårdejer Thomas Thomsen indrettet en rasteplads. Denne rasteplads har Skjern Å Kanofart lejet. Den kan frit benyttes. Vand, toilet samt grillplads forefindes. Trailer og rampe er til rådighed, når kanoen skal over stemmeværket. Dørslundvej 40, 7330 Brande, tlf. 75736001

10: Brande Elværk Sø, der byder på et storslået panorama med omkransende graner, er dannet ved opstemning af åen i lighed med M.E.S. Søen.

 11: Brande Camping/Cafeteria er et forslag til at raste eller overnatte. Mulighed for proviantering. Husk, at indskrivning foregår i kiosken. Lejrpas er nødvendig, evt. nødpas kan købes. Mulighed for leje af værelse og campingvogn. Herningvej 107, 7330 Brande, tlf. 97 18 10 49.

 12: Sandfeld Rast er anlagt ca. 5 km før Hytten Dambrug. Vand, toilet samt grillhytte, samt schelter med plads til ca. 20 personer, forefindes. Ingen gebyr. Sandfeldvej 28, 7330 Brande. Bemærk: ca. 21 km til næste rast i Skarrild.

13: Holtum Å løber i Skjern Å efter et smalt åløb med masser af sving. Turen går videre i en meget afvekslende natur med bl.a. gamle brunkulslejer, der tidligere fremstod som ”ørken”.

14: Hytten Dambrug (nedlagt). Der er i stedet lavet et flot stryg som er meget vandrigt. Der er et åleje ned igennem som man skal prøve at følge. Det er ikke muligt at stoppe her mere.

15: Dalgaskanalen, her er åen stemmet op ved udlægning af store sten i selve åløbet. Forsigtighed tilrådes (bemærk skiltningen).

16: Skjern Å Bro med ophalingssted kort efter broen på højre bred ved stemmeværket. Teltslagning er forbudt. (Der er mulighed for at gå 700 meter til campingplads). Sdr. Grenvej, 7400 Herning.

 17: Skarrild By, hvor der er anlagt kanorast på venstre bred ved broen. Toilet og vand forefindes. Ingen gebyr. Mulighed for proviantering. For kanoer til hjemtransport henvises til modsatte bred 100 meter nedstrøms. Se skiltning.

18: Karstoft Å kommer til på venstre bred. Den afvander området sydøst for Skjern Å.

19: Sdr. Felding, hvor man passerer den gamle jernbanebro og broen ved Herning-Varde landevejen. På venstre bred, ca. 100 m efter broen, finder man en meget fin camping- og hytteby. For kanoer til hjemtransport afsluttes turen her. For teltovernatning skal påregnes et mindre gebyr. Ønsker man at leje hytte, kontakt Q8 servicestation, Sdr. Felding, tlf. 97 19 81 89. Toilet og affaldssække findes. Søndergade 7, 7280 Sdr. Felding.

20: Vorgod Å løber til mellem Sdr. Felding og Borris, og Skjern Å ligner næsten en lille flod. Ved Borris sejles under Borris Krogbro. Turen kan evt. afsluttes her på højre bred ved broen.

 21: Ca. 500 m efter Borris Krogbro har Skov- og Naturstyrelsen anlagt kanorast på højrebredden. Tørkloset, borde og grill forefindes på pladsen. Ikke drikkevand. Ingen gebyr. Der afhentes ikke kanoer fra pladsen. Ca. 1000 m til Borris by.

22: Gjalbæksbro Er en vejbro med parkeringsplads og ofte et tilholdsted for mange lystfiskere. Kanoer til hjemtransport trækkes på land til venstre lige efter broen og efterlades efter foreskrifterne. Sønderskovvej, 6900 Skjern.

23: Skjern Havn er turens slutmål. Man sejler ind i havnen til højre, når man kommer til hængebroen, der går over Skjern Å. Kanoerne ligges op til højre inde i bunden af havnen. Der findes drikkevand og toilet, og der er mulighed for overnatning. Der er ca. 500 m op til byen. Forhåbentlig har det været en dejlig tur gennem skønne naturområder. Petersmindevej. 6900 Skjern