M.E.S Søen

M.E.S. søen er 2 km lang og ret smal med høje skråninger med træer helt ud til vandet. Sidst i søen, på venstre bred, har gårdejer Thomas Thomsen har for år tilbage indrettet en rasteplads ved enden af søen. Thomas er her dog ikke mere, men Skjern Å Kanofart har lejet rastepladsen. Pladsen kan frit benyttes uden gebyr. Der forefindes vand, toilet, flere bålsteder samt stor teltplads.

Afsluttes turen her, skal kanoerne trækkes op på den tilstødende P-plads, hvor de vendes på hoved med alt udstyr under sig. Til dette formål kan de to kanotrailerer anvendes. Husk at stille kanotraileren tilbage til de næste.

For enden af M.E.S søen findes Skjern åens sidste stemmeværk foran det gamle elværk. Dermed den sidste og eneste overbærering på Skjern Å.
Skal turen fortsætte ad Skjern Å, skal kanoen transporteres over dæmningen og ned ad rampen på den modsatte side. Til dette formål kan de to kanotrailerer anvendes. Husk at stille kanotraileren tilbage til de næste.
Rastepladsens adresse er: Dørslundvej 40, 7330 Brande.

Landgang i venstre side ved søens ende.
Landgangen – kanoer til overnatning trækkes til venstre.