Engebækbro

Engebækbroen er udelukkende en ophaldingplads, og der er kun mulighed for at afslutte din tur eller holde en pause.

Der er derfor ingen mulighed for overnatning, drikkevand, toilet og lignende.

Fra Engebæksbroen er der mulighed for:

  • Parkering af bil, dog begrænset
  • Skraldespand
  • Afhentning af kano/kanoer

Afsluttes turen her, trækkes kanoen op til venstre efter broen, hvor de vendes på hoved med alt udstyr under sig. 

For at finde Engebæksbroen rasteplads i bil skal man kører ad Engebæksvej, hvor rastepladsen ligger ved engebæksbroen.

Bemærk: ca. 9,5 km. til næste rasteplads, Skjern Å Bro rasteplads

Adressen er Engebæksvej, 7330 Brande