Beskæring af åløbet

Inden sæsonen 2019 startede op, havde Ikast/Brande kommune været ude og beskære åløbet omkring Sandfeldt rast. Det var tiltrængt og resultatet er blevet rigtig godt. Vi har talt med Vejle kommune og de vil også beskære åen i løbet af sæsonen.

Hvis i skulle støde på væltede træer eller andre forhindringer undervejs på åen, vil vi rigtig gerne hører fra jer, så vi igen kan få ryddet åen

Sæsonstart 2018 – 360° view

Så er det snart sæsonen 2018 for alvor skydes igang, og vi er helt klar til sæsonen. Som noget nyt er stemmeværket ved Hastrup Mølle fjernet, så der nu er fri passage og ingen tunge overbæringer på den strækning.
Så har du ikke allerede booket din sommerferie, kan du nå det endnu. Vi sidder klar ved telefonen hver dag for, at skræddersy lige præcis jeres næste tur ad Skjern Å.

Indtil da kan man via dette link kaste et blik på startstedet ved Vester Mølle. En dronefotograf har taget et smukt 360° billed over området.

Berusede kanofarer

Vi har de sidste par sæsoner fået flere henvendelser om forskellige hold af kanofarer, som har været meget beruset og støjende og dermed til gene for lodsejere og andre personer der færdes langs åen.

Derfor frabeder vi os arrangementer hvor formålet er at indtage alkohol i større mængder. Møder et hold synligt beruset op, eller indløber der klager om holdet undervejs, vil de blive bortvist.

Vi vil i denne forbindelse også henstille til, at man retter sig efter ordensragelementet og bidrager til ro og orden ude på åen og på rastepladserne.

Omlægning til stryg ved Hastrup Mølle

Inden sæsonstart i 2018 har gravemaskiner haft travlt ved Hastrup Mølle. De som kender åens forløb vil vide, at ved Hastrup Mølle har man hidtil stødt på åens første stemmeværk. Stemmeværket betød at en overbæring af kanoen var nødvendigt, inden turen igen kunne fortsætte nedad Skjern Å.

Hastrup Mølle har fungeret som vandmølle op til 1914, hvor efter stemmeværket og møllesøen fik lov at blive.

På grund af Skjern Å laksens passage op gennem vandløbet, har Vejle Kommune i år valgt at fjerne det gamle stemmeværk og i stedet omlægge åen til et stryg, som ender ind under vejbroen. Møllesøen får lov at blive til fordel for naturen omkring møllen.

På luftfotoet under kan det ses hvordan det nye stryg slynger sig omkring møllesøen. Strygets længde på over 500 meter gør at åens højdeforskel før og efter Hastrup Mølle udjævnes, så kanoerne kan forcere vejbroen.

Med nedlæggelsen af stemmeværket ved Hastrup Mølle, er der dermed kun et enkelt stemmeværk tilbage på Skjern Å, placeret for enden af MES søen i Brande. Vi håber denne ændring af åløbet, vil gøre gavn for både naturen og kanofarer.

Ålegård ved Hastrup Rast fjernet

Den Gamle Ålegård, har i mange år lagt umiddelbart lige efter Hastrup Rasteplads(nr 5). Selve ålegården blev nedlagt for en del år siden, men siden da har en massiv betonpille lagt på tværs af åen. Kanoer og kajakkere har måtte passere resterne af ålegården med stor forsigtighed for ikke, at kæntre på det lave vand. I løbet af foråret op til sæsonen 2015, har gravemaskiner været i gang med, at fjerne betonpillen på tværs af åløbet, så kanofarer nu kan passere helt gnidningsfrit. Kun betonfondamenterne i siden af åen står tilbage, til minde om den gamle ålegård. På billederne herunder ses det hvordan åløbet er genetableret med grus i bunden og igen let kan passeres.

Stor grill på Sandfelt Rast.

På Sandfelt Rast,opførte vi til sæsonen 2014 en ny stor grill i midten af grillhytten til fri afbenyttelse. Vi håber mange vil få glæde af grillen.

Ny overnatningsplads ved Skjern Å Bro

Til sæsonen 2014 har Herning kommune opført en ny overnatningsplads, langs Skjern Å. Pladsen ligger ved Skjern Å Bro, (nr. 16), som hidtil kun har fungeret, som ophalingsplads, men kan nu også benyttes som en overnatningsmulighed. Pladsen har fået 3 nye shelters, samt en toiletbygning med drikkevand og strøm.

Ønsker man at overnatte ved Skjern Å Bro, kan de 2 af 3 shelters bookes via Herning kommunes hjemmeside. Vi anbefaler at man booker overnatningen i god tid, hvis man vil sikre sig en plads. På Herning Kommunes hjemmeside hedder pladsen Arnborg/Hedegaard. www.Herning.dk – Book en shelter

Brande Elværk sø forsvandt

Brande Elværk sø forsvandt d. 7. november 2013 efter et digebrud, som drænede søen for vand. Elværksøen blev dermed lagt tilbage til det oprindelige å løb, som har været skjult siden opstemningen af søen i 1910. Områdets videre skæbne er at der ikke vil ske en ny opstemning af søen, dermed kan turen gennem Brande elværk sø nu opleves på en helt ny måde. Det er dermed ikke længere nødvendigt at stå af sin kano og trække den ned af en sliske. I stedet kan man opleve at sejle på bunden af den gamle elværk sø og se områdets virkelige udformning, som det så ud før 1910.

Eller besøg Ikas-Brandes hjemme side for mere indformation. http://www.ikast-brande.dk/borger/natur-og-miljoe/soeer-og-vandhuller/daemningen-ved-brande-elvaerk-soe/mellemloesning-ved-brande-elvaerk