Ny entreprenør på beskærings opgaven

Forberedelserne til sæsonen 2016 er godt i gang, mange ting skal gøres inden d. 16 juni. Rastepladserne skal friskes op, kanoerne skal efterses og meget andet new balance 890. I den del af å-løbet, som hører under Ikast-Brande kommune (fra Arvad i øst, til Holtum Å i vest), er der igen i år kommet en ny entreprenør på opgave med beskæring af træer, buske og den generelle vedligehold af å-løbet. Denne opgave er særlig vigtig for os, da miljøet i åen er et afgørende succeskriterie for vores kunders oplevelse. Derfor vil vi opfordre alle kano sejlere til at give os en tilbagemelding, hvis man oplever væltede træer eller andre forhindringer på åen. Dette kan gøres på tlf. 75736001, mail: info@sk-kano.dk eller på Facebook. På forhånd tak.

Beskæring af åløbet

Forberedelserne til sæsonen 2015 er godt i gang, mange ting skal gøres inden d. 16 juni. Rastepladserne skal friskes op, kanoerne skal efterses, og i den seneste tid har åløbet fået en kraftig beskæring. I den del af åløbet, som hører under Ikast-Brande kommune(fra Hastrup Rast i øst, til Holtum Å i vest), har man i år hyret en anden entreprenør til opgaven med beskæringen i åen. Grødeskæren Mads har for år tilbage før haft entreprisen på åen, men blev udkonkurreret af et billigere firma cheap authentic jordans online. Dette firma kunne i midlertidigt ikke leve op til opgavens omfang, og måtte give afkald på jobbet. Dette har vi især mærket på alle kundehenvendelserne om: uigennemkommelige passager, væltede træer, for stor vegetation og manglende vedligehold. Mads grødeskærer har derfor haft en stor opgave med, at rette op på de 2 års manglende vedligehold. Åen er nu derfor skåret helt i bund, og der er igen fri passage på hele ruten. Billederne herunder viser nogle af de træer, som blev fjernet i åløbet.

Ålegård ved Hastrup Rast fjernet

Den Gamle Ålegård, har i mange år lagt umiddelbart lige efter Hastrup Rasteplads(nr 5). Selve ålegården blev nedlagt for en del år siden, men siden da har en massiv betonpille lagt på tværs af åen. Kanoer og kajakkere har måtte passere resterne af ålegården med stor forsigtighed for ikke, at kæntre på det lave vand. I løbet af foråret op til sæsonen 2015, har gravemaskiner været i gang med, at fjerne betonpillen på tværs af åløbet, så kanofarer nu kan passere helt gnidningsfrit. Kun betonfondamenterne i siden af åen står tilbage, til minde om den gamle ålegård. På billederne herunder ses det hvordan åløbet er genetableret med grus i bunden og igen let kan passeres.

Stor grill på Sandfelt Rast.

På Sandfelt Rast, har vi til sæsonen 2014 opført en
new balance trail running shoes
ny stor grill i midten af grillhytten til fri afbenyttelse. Vi håber mange kan få glæde af grillen hen over sommeren.

Ny overnatningsplads ved Skjern Å Bro

Til dette års opstart har Herning kommune opført en ny overnatningsplads, langs Skjern Å. Pladsen ligger ved Skjern Å Bro, (nr. 16), som hidtil kun har fungeret, som ophalingsplads, men kan nu også benyttes som en overnatningsmulighed. Pladsen har fået 3 nye shelters, samt en toiletbygning med drikkevand og strøm. Ønsker man at overnatte ved Skjern Å Bro, kan de 2 af 3 shelters bookes via Herning kommunes hjemmeside. Vi anbefaler at man booker overnatningen i god tid, hvis man vil sikre sig en plads. På Herning Kommunes hjemmeside hedder pladsen Arnborg/Hedegaard. www.Herning.dk – Book en shelter

Brande Elværk sø

Brande Elværk sø forsvandt d. 7. november 2013 efter et digebrud, som drænede søen for vand. Elværksøen blev dermed lagt tilbage til det oprindelige å løb, som har været skjult siden opstemningen af søen i 1910. Områdets videre skæbne kendes endnu ikke, det er dog sikkert at en ny opstemning ikke vil ske i den kommende kanosæson nike air max red. I den forbindelse har man lavet et midlertidigt stryg, højre omkring det gamle elværk. Det er derfor ikke længere nødvendigt at stå af sin kano og trække den ned af en sliske. I stedet kan man opleve at sejle på bunden af den gamle elværk sø og se områdets virkelige udformning, som det så ud før 1910.

Midlertidigt stryg. Se indslaget fra TV Midt/Vest fra den 7. november 2013. http://www.tvmidtvest.dk/indhold/digebrud-giver-store-oversvoemmelser

Eller besøg Ikas-Brandes hjemme side for mere indformation. http://www.ikast-brande.dk/borger/natur-og-miljoe/soeer-og-vandhuller/daemningen-ved-brande-elvaerk-soe/mellemloesning-ved-brande-elvaerk

Thomas Thomsen er død

Thomas Thomsen er efter kort tids sygdom afgået ved døden d. 8 april 2009. Thomas drev rastepladsen ved MES-søen gennem 40 år. Mange kanofarer har gennem tiden lagt ind hos ham og nydt godt af faciliteterne samt hans hjælpsomhed. Skjern Å Kanofart har lejet rastepladsen. Derfor kan den frit benyttes i den kommende sæson. Hilsen Palle, Skjern Å Kanofart

Ny Shelter

Vi har opført en ny stor shelter på Sandfeld rast, med plads til ca sport shoes new balance. 20 personer. Den nye shelter er tiltænkt efterskoler og grupper. Shelteren er opdelt i to rum, så man kan sove flere grupper i shelteren.