Ophævet afbrændingsforbud

Afbrændingsforbuddet er pr. d. 13/08-2018 kl. 17.00 ophævet i alle kommuner langs Skjern Å. Dermed er det igen tilladt at have åben ild i form af bål og grill m.m. på rastepladserne. Der opfordres dog stadig til forsigtighed, da der kan være enkelte stedet med tørt underlag.

Der kan findes flere gode råd og forholdsregler omkring brugen af åben ild via dette link: HER

Relateret billede

Afbrændingsforbud

Der er i øjeblikket afbrændingsforbud i det meste af Danmark, og det skal tages alvorligt. Hvis man oplever andre der ikke overholder forbuddet, har man pligt til at påtale det eller kontakte os på 75736001.

Afbrændingsforbuddet gælder i alle kommuner langs Skjern Å.

Vi håber at forbuddet snart bliver ophævet, vi vil informere når der sker ændringer.

 

Sæsonstart 2018 – 360° view

Så er det snart sæsonen 2018 for alvor skydes igang, og vi er helt klar til sæsonen. Som noget nyt er stemmeværket ved Hastrup Mølle fjernet, så der nu er fri passage og ingen tunge overbæringer på den strækning.
Så har du ikke allerede booket din sommerferie, kan du nå det endnu. Vi sidder klar ved telefonen hver dag for, at skræddersy lige præcis jeres næste tur ad Skjern Å.

Indtil da kan man via dette link kaste et blik på startstedet ved Vester Mølle. En dronefotograf har taget et smukt 360° billed over området.

Berusede kanofarer

Vi har de sidste par sæsoner fået flere henvendelser om forskellige hold af kanofarer, som har været meget beruset og støjende og dermed til gene for lodsejere og andre personer der færdes langs åen.

Derfor frabeder vi os arrangementer hvor formålet er at indtage alkohol i større mængder. Møder et hold synligt beruset op, eller indløber der klager om holdet undervejs, vil de blive bortvist.

Vi vil i denne forbindelse også henstille til, at man retter sig efter ordensragelementet og bidrager til ro og orden ude på åen og på rastepladserne.

Omlægning til stryg ved Hastrup Mølle

Inden sæsonstart i 2018 har gravemaskiner haft travlt ved Hastrup Mølle. De som kender åens forløb vil vide, at ved Hastrup Mølle har man hidtil stødt på åens første stemmeværk. Stemmeværket betød at en overbæring af kanoen var nødvendigt, inden turen igen kunne fortsætte nedad Skjern Å.

Hastrup Mølle har fungeret som vandmølle op til 1914, hvor efter stemmeværket og møllesøen fik lov at blive.

På grund af Skjern Å laksens passage op gennem vandløbet, har Vejle Kommune i år valgt at fjerne det gamle stemmeværk og i stedet omlægge åen til et stryg, som ender ind under vejbroen. Møllesøen får lov at blive til fordel for naturen omkring møllen.

På luftfotoet under kan det ses hvordan det nye stryg slynger sig omkring møllesøen. Strygets længde på over 500 meter gør at åens højdeforskel før og efter Hastrup Mølle udjævnes, så kanoerne kan forcere vejbroen.

Med nedlæggelsen af stemmeværket ved Hastrup Mølle, er der dermed kun et enkelt stemmeværk tilbage på Skjern Å, placeret for enden af MES søen i Brande. Vi håber denne ændring af åløbet, vil gøre gavn for både naturen og kanofarer.

Ålegård ved Hastrup Rast fjernet

Den Gamle Ålegård, har i mange år lagt umiddelbart lige efter Hastrup Rasteplads(nr 5). Selve ålegården blev nedlagt for en del år siden, men siden da har en massiv betonpille lagt på tværs af åen. Kanoer og kajakkere har måtte passere resterne af ålegården med stor forsigtighed for ikke, at kæntre på det lave vand. I løbet af foråret op til sæsonen 2015, har gravemaskiner været i gang med, at fjerne betonpillen på tværs af åløbet, så kanofarer nu kan passere helt gnidningsfrit. Kun betonfondamenterne i siden af åen står tilbage, til minde om den gamle ålegård. På billederne herunder ses det hvordan åløbet er genetableret med grus i bunden og igen let kan passeres.

Stor grill på Sandfelt Rast.

På Sandfelt Rast,opførte vi til sæsonen 2014 en ny stor grill i midten af grillhytten til fri afbenyttelse. Vi håber mange vil få glæde af grillen.

Ny overnatningsplads ved Skjern Å Bro

Til sæsonen 2014 har Herning kommune opført en ny overnatningsplads, langs Skjern Å. Pladsen ligger ved Skjern Å Bro, (nr. 16), som hidtil kun har fungeret, som ophalingsplads, men kan nu også benyttes som en overnatningsmulighed. Pladsen har fået 3 nye shelters, samt en toiletbygning med drikkevand og strøm.

Ønsker man at overnatte ved Skjern Å Bro, kan de 2 af 3 shelters bookes via Herning kommunes hjemmeside. Vi anbefaler at man booker overnatningen i god tid, hvis man vil sikre sig en plads. På Herning Kommunes hjemmeside hedder pladsen Arnborg/Hedegaard. www.Herning.dk – Book en shelter