Borris Krogbro

Denne bro er en landevejs bro, hvor der er landgang for kanoer i åens højre side. Kanoer til hjemtransport trækkes op på p-pladsen, hvor de skal afhentes.

Ca. 500 m efter Borris Krogbro har Skov- og Naturstyrelsen
anlagt en kanorast på højrebredden. Tørkloset, borde og grill forefindes på pladsen. Ikke drikkevand. Ingen gebyr. Der afhentes ikke
kanoer fra pladsen. Ca. 1000 m til Borris by.