Beskæring af åløbet

Forberedelserne til sæsonen 2015 er godt i gang, mange ting skal gøres inden d. 16 juni. Rastepladserne skal friskes op, kanoerne skal efterses, og i den seneste tid har åløbet fået en kraftig beskæring. I den del af åløbet, som hører under Ikast-Brande kommune(fra Hastrup Rast i øst, til Holtum Å i vest), har man i år hyret en anden entreprenør til opgaven med beskæringen i åen. Grødeskæren Mads har for år tilbage før haft entreprisen på åen, men blev udkonkurreret af et billigere firma cheap authentic jordans online. Dette firma kunne i midlertidigt ikke leve op til opgavens omfang, og måtte give afkald på jobbet. Dette har vi især mærket på alle kundehenvendelserne om: uigennemkommelige passager, væltede træer, for stor vegetation og manglende vedligehold. Mads grødeskærer har derfor haft en stor opgave med, at rette op på de 2 års manglende vedligehold. Åen er nu derfor skåret helt i bund, og der er igen fri passage på hele ruten. Billederne herunder viser nogle af de træer, som blev fjernet i åløbet.

Comments are closed.