Berusede kanofarer

Vi har de sidste par sæsoner fået flere henvendelser om forskellige hold af kanofarer, som har været meget beruset og støjende og dermed til gene for lodsejere og andre personer der færdes langs åen.

Derfor frabeder vi os arrangementer hvor formålet er at indtage alkohol i større mængder. Møder et hold synligt beruset op, eller indløber der klager om holdet undervejs, vil de blive bortvist.

Vi vil i denne forbindelse også henstille til, at man retter sig efter ordensragelementet og bidrager til ro og orden ude på åen og på rastepladserne.