Vejle kommune beskærer åen

D. 10 juli beskar Vejle kommune åløbet mellem Kulsø og Hastrup Mølle. Kommunen skar siv og vandplanter i åen med to specialbyggede fartøjer. Strømmen i åen førte de beskårne vandplanter med strømmen til Hastrup Mølle, hvor der var placeret et rist system. En lastbil holdte klar ved risten, og kørte vandplanterne væk.

Under beskæringen var denne del af åen lukket for andre kanoer, som i stedet måtte starte turen fra Hastrup Rast.

Åen er nu klar til resten af sæsonen, men hvis i alligevel skulle opleve forhindringer, vil vi meget gerne hører fra jer.

Nye shelters på Sandfelt Rast

I dag er der kommet 2 helt nye shelters på rastepladsen ved Sandfelt, som er klar til at overnattende kanofarer i weekenden. I 2012 byggede vi en stor shelter på rastepladsen ved Sandfelt, hvor kanofarer kunne overnatte.

Siden den første shelter blev taget i brug, er efterspørgslen på overnatningsmuligheder langs åen ikke blevet mindre. Derfor har vi nu placeret 2 mindre shelters på rastepladsen, som giver mulighed for flere overnattende gæster.

Vi gør opmærksom på at der ikke er mulighed for at reservere shelters, som fungere efter først-til-mølle princippet. Brugen af shelterne sker på eget ansvar.

Husk myggeolien på kanoturen

Vi oplever i øjeblikket store mængder myg på vores rastepladser langs åen. Det våde miljø omkring åløbet er rigtig velegnet for myg, som i kombineret med det varme vejr, trives rigtig godt.

Hvis i planlægger en tur ned ad åen i løbet af sommeren, er det derfor vores anbefaling at man huske at pakke myggeolien og undgår de kløende myggestik.

Startskud på sæsonen 2019

Vi er kommet godt igang med kanosæsonen 2019, som startede ud d. 16 juni 2019.

Nogle af vores første gæster i år var en hollandsk familie, som tog en tur ned af åen. Vejret viste sig heldigvis fra sin gode side uden regn og blæst.

Hvis i selv kunne tænke jer at prøve kræfter med en kanotur på Skjern å, sidder vi klar ved telefonerne på 75736001.

Beskæring af åløbet

Inden sæsonen 2019 startede op, havde Ikast/Brande kommune været ude og beskære åløbet omkring Sandfeldt rast. Det var tiltrængt og resultatet er blevet rigtig godt. Vi har talt med Vejle kommune og de vil også beskære åen i løbet af sæsonen.

Hvis i skulle støde på væltede træer eller andre forhindringer undervejs på åen, vil vi rigtig gerne hører fra jer, så vi igen kan få ryddet åen

Sæsonstart 2018 – 360° view

Så er det snart sæsonen 2018 for alvor skydes igang, og vi er helt klar til sæsonen. Som noget nyt er stemmeværket ved Hastrup Mølle fjernet, så der nu er fri passage og ingen tunge overbæringer på den strækning.
Så har du ikke allerede booket din sommerferie, kan du nå det endnu. Vi sidder klar ved telefonen hver dag for, at skræddersy lige præcis jeres næste tur ad Skjern Å.

Indtil da kan man via dette link kaste et blik på startstedet ved Vester Mølle. En dronefotograf har taget et smukt 360° billed over området.

Berusede kanofarer

Vi har de sidste par sæsoner fået flere henvendelser om forskellige hold af kanofarer, som har været meget beruset og støjende og dermed til gene for lodsejere og andre personer der færdes langs åen.

Derfor frabeder vi os arrangementer hvor formålet er at indtage alkohol i større mængder. Møder et hold synligt beruset op, eller indløber der klager om holdet undervejs, vil de blive bortvist.

Vi vil i denne forbindelse også henstille til, at man retter sig efter ordensragelementet og bidrager til ro og orden ude på åen og på rastepladserne.

Omlægning til stryg ved Hastrup Mølle

Inden sæsonstart i 2018 har gravemaskiner haft travlt ved Hastrup Mølle. De som kender åens forløb vil vide, at ved Hastrup Mølle har man hidtil stødt på åens første stemmeværk. Stemmeværket betød at en overbæring af kanoen var nødvendigt, inden turen igen kunne fortsætte nedad Skjern Å.

Hastrup Mølle har fungeret som vandmølle op til 1914, hvor efter stemmeværket og møllesøen fik lov at blive.

På grund af Skjern Å laksens passage op gennem vandløbet, har Vejle Kommune i år valgt at fjerne det gamle stemmeværk og i stedet omlægge åen til et stryg, som ender ind under vejbroen. Møllesøen får lov at blive til fordel for naturen omkring møllen.

På luftfotoet under kan det ses hvordan det nye stryg slynger sig omkring møllesøen. Strygets længde på over 500 meter gør at åens højdeforskel før og efter Hastrup Mølle udjævnes, så kanoerne kan forcere vejbroen.

Med nedlæggelsen af stemmeværket ved Hastrup Mølle, er der dermed kun et enkelt stemmeværk tilbage på Skjern Å, placeret for enden af MES søen i Brande. Vi håber denne ændring af åløbet, vil gøre gavn for både naturen og kanofarer.

Ålegård ved Hastrup Rast fjernet

Den Gamle Ålegård, har i mange år lagt umiddelbart lige efter Hastrup Rasteplads(nr 5). Selve ålegården blev nedlagt for en del år siden, men siden da har en massiv betonpille lagt på tværs af åen. Kanoer og kajakkere har måtte passere resterne af ålegården med stor forsigtighed for ikke, at kæntre på det lave vand. I løbet af foråret op til sæsonen 2015, har gravemaskiner været i gang med, at fjerne betonpillen på tværs af åløbet, så kanofarer nu kan passere helt gnidningsfrit. Kun betonfondamenterne i siden af åen står tilbage, til minde om den gamle ålegård. På billederne herunder ses det hvordan åløbet er genetableret med grus i bunden og igen let kan passeres.